اولین کنفرانس ملی فن آوری های نوین بتن


تاریخ شروعپنج شنبه 31 ارديبهشت 1394
تاریخ پایانپنج شنبه 31 ارديبهشت 1394 
مکانرشت
گروه بندیفنی مهندسی 
[
کنفرانس،همایش، سمینار

برگزار کننده: جهاد دانشگاهی استان گیلان - دانشگاه علم و فرهنگ رشت 
تلفن تماس با دبیرخانه33334091 - 013 
نمابر33335774 - 013 
آدرس سایتwww.concrete2015.ir 
آدرس ایمیلinfo@cocrete2015.ir 
موضوعات
بتن سبک ‌و صنعت سبک سازی 
مواد و مصالح نوین 
بتن های ویژه 
مدیریت اجرایی در ساخت سازه های بتنی 
بتن و محیط زیست 
کنترل کیفی و تعمیر و نگهداری سازه های بتنی 
ارزیابی و بهسازی بتن سازه های بتن مسلح 
تحلیل و طراحی بتنی 
دوام بتن 
توضیحات تکمیلی:

مهلت ارسال مقالات :  94/01/22

علام نتایج داوری :      94/02/02
مهلت ثبت نام در کنفرانس :  94/02/15