اولین همایش ملی توسعه مهندسی با رویکرد اخلاق حرفه ای برگزار می شود

به واقع زمانی که پای اصول معنوی و اخلاقی به میان کشیده می شود تصمیم گیری های مهندسی حساس تر و مشکل تر می‏شوند. در واقع در این حرفه ها و موقعیت ها منفعت مالی و دنیوی در یک کفه ترازو و اصول اخلاق معنویت و وجدان در کفه‏ی دیگرقرار دارند که باید تعادل را در میان آن‏ها برقرار نمود.

آنچه مسلم است در چند دهه اخیر و از زمانی که مهندسان شروع به ساخت و ایجاد تمام چیزهایی که امروزه در اطراف ماست، اعتقاد و پای‏مندی مهندسان به اصول اخلاقی به عنوان یک ضرورت اجتناب ناپذیر مورد انتظار جوامع بشری قرار گرفت و این انتظار روز به روز بیشتر می‏شود.ارزش های اخلاقی حتی در درون ساده ترین پروژه‏های مهندسی تنیده شده‏اند نه اینکه به‏عنوان بارهای خارجی به پروژه تحمیل شده باشند.

ترویج نکات اخلاقی در مهندسی در بسط و رعایت آن توسط مهندسان نقشی عمده دارد. این موضوع نیازمند دقت نظر است و راه‏کارهای ویژه‏ای از جمله آموزش، تدوین مقررات اخلاق حرفه‏ای، ارزشمند کردن فعالیت‏های اخلاقی، تشویق و تنبیه، را می‏طلبد.

 

مکان و تاریخ برگزاری : مرکز همایش‏های بین المللی دانشگاه شهید بهشتی- 12 شهریور ماه 1394 - ساعت 16 الی 21

 

رئیس همایش : جناب آقای دکتر مظاهریان؛ معاون امور مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی

 

اهداف همایش:

•       آشنایی جامعه مهندسین با ابعاد توسعه مهندسی در حوزه صنعت ساختمان

•       آشنایی با چارچوب‏ های اخلاق حرف ه‏ای در حوزه مهندسی

•       آشنایی با ارزش‏ها، اصول، معیارها و دستورات اخلاقی در حرفه مهندسی صنعت ساختمان

•       ضرورت بکارگیری اخلاق مهندسی و توجه به آسیب‏های عدم رعایت آن

•       ایجاد هم افزایی میان مهندسان فعال در حوزه ساختمان در جهت رعایت اصول حرفه ‏ای و اخلاقی

 

محورهای همایش:

•       مهندسی به عنوان آزمون اجتماعی

•       تشویق منش مسئولانه و جلوگیری از خطاکاری

•       تعریف شرکت‏های اخلاق مدار و حرفه ای‏های مسئولیت پذیر

•       جایگاه اخلاق و معنویت در فعالیت های مهندسی

•       فرهنگ سازی و ترویج بکارگیری ارزش‏ها، اصول، معیارها و دستورات اخلاقی در حرفه

•       اصول اخلاقی نسبت به کارفرمایان، همکاران، کارکنان خود و جامعه

•       ایجاد کمپین اخلاق حرفه ای مهندسی

 

سر فصل برنامه ها:

•       سخنرانی‏های کلیدی

•       سخنرانی‏های تخصصی

•       کتاب همایش

•       نمایشگاه جانبی

•       پنل تخصصی پرسش و پاسخ

 

 اطلاعات بیشتر:

http://samainfo.ir/ejra/toseh-mohandsi.html