اولين همايش ملي مهندسي سازه ايران برگزار مي شود

 اولين همايش ملي مهندسي سازه ايران برگزار مي شود

روابط عمومي: انجمن مهندسي سازه ايران در راستاي توسعه و تبادل نظر علمي و ارائه آخرين يافته هاي علمي و پژوهشي دانش مهندسي سازه و علوم وابسته در نظر دارد تا با استعانت از خداوند متعال، اولين همايش ملي مهندسي سازه ايران را همراه با معرفي سازه برتر کشور از حيث طراحي و اجرا با حضور مسئولين عالي رتبه کشور،اساتيد و مهندسان در تاريخ 4 و 5 ديماه 1393 در مرکز همايش هاي بين المللي برج ميلاد برگزار نمايد .

سازمان نظام مهندسي ساختمان کشور ضمن دعوت از مهندسين عضو اين سازمان براي شرکت در اولين همايش ملي مهندسي سازه ايران اعلام کرد: شرکت براي مهندسين عضو سازمان بصورت رايگان خواهد بود.