اولين سمينار تخصصي " ارتقاء" کيفيت بتن ، محصولات بتني و معرفي رويه هاي بتن غلطکي رنگي

دانشگاه پيام نور مرکز سنندج با همکاری سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان وهمکاري انجمن بتن ايران برگزار مي نمايد

 

اولين سمينار تخصصي " ارتقاء" کيفيت بتن ، محصولات بتني و معرفي رويه هاي بتن غلطکي رنگي

همراه با 3 کارگاه آموزشي با ارائه گواهينامه

ورود براي عموم مهندسين ودانشجويان رشته هاي فني و مهندسي آزاد است.

زمان : 11/02/1395  از ساعت 9 صبح

مکان : سالن همايش دانشگاه پيام نور مرکز سنندج

شماره تماس : 09104981340 آقاي سکينه پور