اهدای 10دستگاه کانکس، 300 تخته پتو  به زلزله زدگان کرمانشاه توسط شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان کشور مهندس امید محمودی رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان کمک های ارسالی به زلزله زدگان استان کرمانشاه توسط سازمان های نظام مهندسی استان ها و جامعه مهندسی کشور را ستود.
وی اعلام داشت: جامعه مهندسی کشور در کمک رسانی به زلزله زدگان و آسیب دیگان استان کرمانشاه از هیچ تلاشی دریغ نورزیدند.
مهندس محمودی افزود: خوشبختانه این کمک ها به زلزله زدگان از طریق نظام مهندسی کردستان و کرمانشاه همچنان ادامه دارد.
رئیس سازمان نظام مهندسی کردستان همچنین از اهدای کمک هایی بە ارزش هفتاد و پنج میلیون تومان، متشکل از 10 دستگاه کانکس، 300 تخته پتو و مقادیر قابل توجهی خوراکی به زلزله زدگان کرمانشاه توسط شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان کشور خبر داد.
این کمک ها با ساماندهی سازمان نظام مهندسی کردستان به زلزله زدگان اهدا شد