انتشار کتاب مقدمه ای بر برنامه نویسی matlab  و محاسبات عددی برای مهندسین توسط عضو سازمان

 کتاب "مقدمه ای بر برنامه نویسی matlab و محاسبات عددی برای مهندسین " توسط دکتر مسعود پاک نهاد و دکتر داریوش حیدری منتشر شد.

این اثر که توسط انتشارات آزاد پیما در شمارگان 1000 نسخه به چاپ رسیده است.

اصول matlab  ، متغیرها و ساختار داده، توابع، دستورات شرطی، حلقه های تکرار، توابع بازگشتی، خواندن و نوشتن داده ها از جمله فصول نوزده گانه این کتاب هستند.

دکتر ثابتی رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان در پیامی ضمن تبریک به دکتر پاک نهاد و دکتر حیدری انتشار چنین آثاری را نشان از توانمندی جامعه مهندسی توصیف کرد.