انتخابات گروه‌های تخصصی در سازمان‌های نظام مهندسی استان‌ به تعویق افتاد

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان انتخابات گروه‌های تخصصی در سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان استان‌ به تعویق افتاد.

براساس نامه معاون وزیر خطاب به رئیس شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور مبنی بر ادامه بررسی اصلاح آئین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1375 در هیئت وزیران و ترتیبات جدید در خصوص نحوه انتخاب و فعالیت هیئت رئیسه‌های گروه تخصصی، انتخابات کارگروه‌های تخصصی به تعویق افتاد و هیئت رئیسه‌های کنونی گروه‌های تخصصی در سازمان نظام مهندسی ساختمان استان‌ها همچنان به فعالیت خود ادامه می‌دهند تا اعضای جدید این هیئت‌ها پس از این، براساس ترکیبات جدید که به تصویب هیئت وزیران می‌رسد؛ کار خود را آغاز کنند.

بر این اساس، مهدی حق‌بین دبیر اجرایی سازمان نظام مهندسی ساختمان نیز در نامه‌ای به روسای نظام مهندسی استان‌ها از آنها خواست هیئت‌ رئیسه کنونی گروه‌های تخصصی در سازمان‌های استان، همچنان به فعالیت خود ادامه دهند تا اعضا جدید هیئت‌های یاد شده براساس آیین‌نامه جدید که به تصویب هیئت وزیران می‌رسد؛ انتخاب شوند.