انتخابات هیات نمایندگی دفاتر شهرستان های سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان

 

انتخابات هیات نمایندگی دفاتر شهرستان های سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان به استناد نظام نامه « نحوه تشکیل و اداره دفاتر نمایندگی سازمان نظام مهندسی استانها » وبرابر مصوبه دستگردان   مورخ  11/ 11/ 95   هیات مدیره محترم  نسبت به برگزاری انتخابات هیات نمایندگی دفاتر شهرستانها در مورخ 95/12/3 اقدام خواهد نمود.

لذا از کلیه داوطلبین هیات نمایندگی که دارای شرایط مندرج در ماده 5 نظام نامه می باشند دعوت می شود از تاریخ 95/11/16 لغایت پایان وقت اداری 95/11/21 ثبت نام نمایند.


ماده 5

شرایط داوطلبین هیات نمایندگی:

5-1 نداشتن محکومیت انتظامی قطعی درجه سه یا بالاتر در 5 سال گذشته تا پیش از پایان مهلت ثبت نام در انتخابات

5-2 دارا بودن پروانه معتبر اشتغال بکار مهندسی حداقل پایه 2 در رشته های هفتگانه مهندسی ساختمان

تبصره: در شهرستان هایی که حداقل 5 نفر مهندس پایه دو وجود نداشته باشد هیات مدیره می تواند از مهندسان دارای پروانه اشتغال پایه 3 جهت انتخاب اعضای هیات نمایندگی یا مدیر دفتر استفاده نماید.

5-3 اقامت حداقل 6 ماه در شهرستان مورد نظر قبل از برگزاری انتخابات

برنامه زمانی انتخابات

ثبت نام داوطلبین از مورخ 95/11/16 الی پایان وقت اداری 95/11/21

بررسی مدارک، تأیید و اعلام کاندیداها توسط هیات نظارت  از مورخ 95/11/23 الی پایان وقت اداری 95/11/24

رسیدگی به اعتراض کاندیداها از مورخ 95/11/25 الی 95/11/26

تأیید و اعلام لیست کاندیداها  مورخ 95/11/27

برگزاری انتخابات مورخ 3/12/95

حوزه های انتخابات و زمان انتخابات

حوزه

شروع (ساعت)

پایان(ساعت)

قروه

10

13

مریوان

10

13

کامیاران

10

13

بیجار

10

13

دیواندره

10

13

سقز

10

13

بانه

10

13
توضیح : با توجه به اینکه تعداد اعضای پروانه دار در شهرستان دهگلان کمتر از 100 نفر می باشد برابر ماده 4 نظام نامه انتخابات برگزار نخواهد شد.

نظام نامه « نحوه تشکیل و اداره دفاتر نمایندگی سازمان نظام مهندسی استانها » ............. دانلود