انتخابات هیات رئیسه سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان برگزار شد

این انتخابات که  به استناد ماده 71 آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان برگزار گردید با اکثریت آراء اعضاء جدید هیأت رئیسه  دور سوم سازمان نظام مهندسی کردستان انتخاب شدند.

در این انتخابات به اتفاق آرا برای دومین سال پیاپی مهندس امید محمودی بعنوان رئیس سازمان انتخاب گردید.

خانم مهندس بهار راستین بعنوان نایب رئیس اول، مهندس محمدرضا جباری نایب رئیس دوم، مهندس ابراهیم حمزه زاده دبیر هیات مدیره سازمان نظام مهندسی استان را برعهده خواهند داشت.

همچنین به اتفاق آرا دکتر محمدصدیق ثابتی بعنوان خزانه دار سازمان انتخاب شد.

مهندس امید محمودی ضمن تقدیر از تلاش های هیات رئیسه دوره قبلی سازمان،  اظهار امیدواری کرد تا هیات رئیسه جدید سازمان بتواند در جهت احقاق حقوق مهندسین و شهروندان گرامی گام بردارد.