امضای تفاهم نامه چهارجانبه سازمان با فنی وحرفه ای، انبوه سازان و  استادکاران ساختمانی

تفاهم نامه همکاری چهار جانبه سازمان نظام مهندسی ساختمان کردستان  با اداره کل آموزش فنی وحرفه ای کردستان ، انجمن انبوه سازان مسکن وساختمان و انجمن صنفی کارگران و استادکاران بخش ساختمانی شهرستان سنندج در محل سازمان منعقد گردید.

دکتر ثابتی رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان هدف از انعقاد این تفاهم نامه را  هم افزایی و استفاده از توان علمی واجرایی اداره کل آموزش فنی وحرفه ای ، نظام مهندسی ساختمان ، انجمن انبوه سازان مسکن وساختمان و انجمن صنفی کارگران و استادکاران بخش ساختمانی شهرستان سنندج با هدف ارتقای کیفیت برگزاری دوره های آموزشی و تاکید بیشتر بر آموزش های عملی به منظور افزایش سطح دانش فنی و ارتقا مهارتی  اعضا نظام مهندسی و شاغلین بخش ساختمان  در سطوح مختلف توصیف کرد.

رئیس سازمان درباره موضوع این تفاهم نامه اظهار داشت: نیاز سنجی ، برنامه ریزی واجرای دوره های آموزش مهارتی و ارزشیابی برای اعضا نظام مهندسی و شاغلین بخش صنعت ساختمان و همچنین همکاری در تدوین و بازنگری استانداردهای آموزشی و تهیه منابع آموزشی وکمک آموزشی در سطوح مختلف و تشکیل بانک اطلاعاتی و ساماندهی کارگران و استاد کاران صنعت ساختمان را از اهم موضوعات این تفاهم نامه است.

دکتر ثابتی اظهار امیدواری کرد تا عواید پیگیری و اجرایی نمودن تفاهم نامه چهارجانبه به توسعه استان در حوزه ساخت و ساز منجر شود.

تفاهم نامه چهارجانبه با پیگیری امور آموزش و پژوهش سازمان صورت پذیرفت.