امضاي تفاهم نامه همکاري نظام مهندسي کردستان با سنديکا و اتحاديه اندازياران کردستان عراق

طي سفر هياتي از سازمان نظام مهندسي به اقليم کردستان؛

امضاي تفاهم نامه همکاري نظام مهندسي کردستان با سنديکا و اتحاديه اندازياران کردستان عراق

روابط عمومي: هياتي از سازمان نظام مهندسي ساختمان استان کردستان در سفر به اقليم کردستان عراق با مسئولين ارشد عمراني و مهندسي اين اقليم ديدار و گفتگو کردند.

در اين ديدارها هيات سازمان با کنسولگري ايران در سليمانيه و اربيل، استاندار اربيل، اتحاديه اندازياران سليمانيه، سنديکاي اندازياران اربيل، اتحاديه پيمانکاران، معاون استاندار سليمانيه درباره توسعه همکاري هاي فني و مهندسي ديدار و گفتگو کردند.

همچنين در ديدار مشترک سازمان نظام مهندسي با اتحاديه اندازياران سليمانيه و سنديکاي اندازياران در اربيل تفاهم نامه همکاري در زمينه هاي فني و مهندسي امضا کردند.

در اين تفاهم نامه دو طرف درباره تاسيس دفتر سازمان در اقليم کردستان عراق، ارائه خدمات فني و مهندسي ، استفاده از پتانسيل ها و ظرفيت هاي مهندسي و فني دو طرف، برگزاري دوره ها و کارگاههاي مشترک، صدور خدمات فني و مهندسي در زمينه هاي مختلف به توافق رسيدند .

همچنين دو طرف در اين تفاهم نامه بر اجرايي نمودن تمامي مفاد آن در يک دوره زماني تعين شده تاکيد کردند.

دکتر ثابتي رئيس سازمان نظام مهندسي ساختمان استان کردستان ضمن مثبت ارزيابي کردن اين ديدارها و تفاهمات صورت گرفته بر ادامه و توسعه اين روابط تاکيد کرد.

دکتر ثابتي با اعلام اينکه بايد از کليه ظرفيت هاي فني و مهندسي استان به نحو مطلوب استفاده کرد اظهار داشت: سازمان نظام مهندسي و در راس آن هيات مديره با تشکيل امور صدور خدمات فني و مهندسي در پي تحقق اين امر است.