اعلام برگزاری آزمون ارزیابی عوامل نظارت کارگاهی

امورنظام فني و اجرايي سازمان برنامه و بودجه کشور در نظر دارد در راستاي ارتقاي سطح دانش فني و عمومي عوامل نظارت كارگاهي موضوع تذكر(3) بند 1-8-1«دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعيين حق الزحمه خدمات نظارت كارگاهي مشاوران، سال 1395»، نسبت به برگزاري آزمون ارزيابي اين عوامل اقدام نمايد.
 لذا از تمام مهندسان ناظر كارگاهي اعم از سرناظران، ناظران و كمك ناظران پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري كشور دعوت مي‌شود نسبت به تكميل فرم پيش ثبت نام اين آزمون که در سایت نظام فنی اجرایی به آدرس http://tec.mporg.ir/ درج شده ، اقدام نمايند. 


یادآور میشود سایر مهندسان علاقه مند  به فعالیت در  زمینه نظارت کارگاهی نیز میتوانند برای تکمیل فرم یاد شده اقدام کنند.  ثبت نام از روز  شنبه مورخ ۹۵/۰۸/۰۱ آغاز و در روز یکشنبه مورخ ۹۵/۰۸/۳۰  پایان میپذیرد. زمان و نحوه برگزاری آزمون متعاقبا اعلام میشود.