اعضاي شوراي هماهنگي روابط عمومي هاي سازمان ‏نظام مهندسي ساختمان انتخاب شدند

روابط عمومي:اعضاي شوراي هماهنگي روابط عمومي هاي سازمان ‏نظام مهندسي ساختمان انتخاب شدند

اين انتخابات که با حضور 27 نفر از مديران روابط عمومي سازمان نظام مهندسي ‏ساختمان استان ها در روز دوشنبه مورخ 1393/9/10 برگزار شد ، اعضاي شوراي هماهنگي روابط عمومي هاي سازمان ‏نظام مهندسي ساختمان براي مدت 2سال با کانديداتوري 18 استان برگزيده شدند‎.‎

اسامي اعضاي دومين دوره شوراي هماهنگي :‏

اعضاي اصلي : سرکار خانم نسيم جابري (استان آذربايجان غربي) و آقايان ساعد معارفي(استان قزوين) ، عليرضا صالحيان(استان سمنان)، ياسر رضازاده (استان مازندران)، حامد يزدان‌مهر(استان سيستان و بلوچستان)، سعيد ‏کيواني(استان خوزستان)، محمد رجائيان(استان مرکزي) و مهدي بخشي‌سورکي (استان قم)‏

اعضاي علي البدل : آقايان بهادر دهقاني (استان کرمانشاه) و هورامان بهرامي ( استان کردستان)