اطلاعیه شورای مرکزی درباره انتخاب چهره سال صنعت ساختمان

به گزارش روابط عمومی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور، در پی نظر سنجی "انتخاب چهره سال صنعت ساختمان" ، شورای مرکزی اطلاعیه ای صادر کرد.

در این اطلاعیه  آمده است: با توجه به تبلیغات و خبر رسانی در رسانه ها و فضای مجازی برای انتخاب چهره برتر صنعت ساختمان در سال 1395 ، به اطلاع می رساند شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان هیچ گونه همکاری و مداخله ای در برگزاری این نظر سنجی ندارد.