اطلاعیه شماره 9/ هیأت اجرایی هفتمین دوره انتخابات هیات مدیره  نظام مهندسی ساختمان استان کردستان اطلاعیه شماره 9 پیرو ابلاغ شیوه نامه انتخابات اعضای هیأت مدیره سازمان های نظام مهندسی ساختمان استان ها ابلاغی به شماره 400/14542 مورخ 25/03/1394 معاونت محترم مسکن و ساختمان به آگاهی می رساند در صورتی که هر یک از داوطلبان عضویت در هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ها در شورای انتظامی رأی قطعی درجه سه یا بالاتر دریافت نمایند حتی در صورت انتخاب شدن در هیأت مدیره باستناد ماده 59 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و تبصره 2 ماده 72 تصویب نامه شماره 32140/ت 42428ک مورخ 16/02/1388 سلب صلاحیت قانونی شده و عضو علی البدل جایگزین آن ها خواهد شد. هیأت اجرایی هفتمین دوره انتخابات هیات مدیره نظام مهندسی ساختمان استان کردستان