اطلاعیه شماره 8/ اعلام اسامی نهایی کاندیداهای انتخابات هیات رئیسه دفاتر نمایندگی شهرستانها

اطلاعیه شماره 8
اسامی نهایی کاندیداهای انتخابات هیات رئیسه دفاتر نمایندگی شهرستانها
بشرح ذیل اعلام می گردد:

-
سه گروه انتخاباتی بشرح ذیل می باشد:
گروه عمران: ( عمران - نقشه برداری - ترافیک)
کروه معماری و شهرسازی : (معماری - شهرسازی)
گروه تاسیسات : ( مکانیک - برق)

- در هر شهرستان سه نفر که از هر گروه یک نفر انتخاب خواهد شد.شهرستان کامیاران:

ردیف

نام ونام خانوادگی

رشته

پایه

1

اردشیر علیمرادی

عمران

1

2

اقبال یوسفی

عمران

1 (انصراف)

3

جبار مهر بخش

عمران

1

5

مسلم امانی

عمران

2

4

قباد ویسی

معماری

2

6

نصر الدین پشابادی

مکانیک

2شهرستان بیجار:

ردیف

نام ونام خانوادگی

رشته

پایه

1

ابوالقاسم الله مرادی

عمران

1

2

امجد جلالی

عمران

1

3

ساسان ستاره

عمران

(انصراف)

4

ابو القاسم چراغ زاده

معماری

1

5

مهدی قاسمی

مکانیک

1

6

حجت الله ولی پور

برق

1
شهرستان قروه :

ردیف

نام ونام خانوادگی

رشته

پایه

1

مصیب ورمقانی

عمران

2(انصراف)

2

محمد رضا یاریان

عمران

2

3

محمد رضا زارعی

عمران

2

4

سامان سرچمی

عمران

2(انصراف)

5

کاوان رضایی

عمران

2(انصراف)

6

صلاح الدین مرادی

معماری

2

7

زینب رمضانی

معماری

2(انصراف)

8

امیر رحمانی

معماری

2

9

علیرضا کرمی

معماری

1

10

هادی فرمانی

معماری

2

11

بهرامعلی الماسی

مکانیک

1

12

محسن علم خواه

مکانیک

2

13

رضا خدا ویسی

برق

2(انصراف)

14

سید سجاد حسینی

برق

2(انصراف)

 شهرستان دیواندره:

ردیف

نام ونام خانوادگی

رشته

پایه

1

مظفر مجیدی

عمران

1

2

فیروز عبد خدا

عمران

2

3

منصور رستمی

عمران

2

4

علاء عبدی

معماری

2

5

فریدون زارعی

معماری

2

6

فرشاد سواری

برق

2

7

کامران امانی

برق

2

 
شهرستان سقز:

ردیف

نام ونام خانوادگی

رشته

پایه

1

امید رشیدیان

 عمران

 1

2

کمال محمدی

 عمران

 2

3

یحیی دهیمی

 عمران

 1(انصراف)

4

کاوه محمد نژاد

 عمران

 2

5

پرویز وکیلی

 عمران

 1(انصراف)

6

هیمن رحیمی

 عمران

 2

7

خلیل سعید پور

 عمران

 1

8

عطا الله اسعدی

 عمران

 1

9

سید آزاد علویان

 عمران

 2

10

خالد امین زاده

 عمران

 2

11

کورش تیموری

 عمران

 2

12

فریدون صالحیان

 معماری

 2

13

فواد خدری یار

 معماری

 2

14

ناصح یوسفی

 معماری

 2

15

مهران ملکی

 مکانیک

 2

16

محمود مسگری

 مکانیک

 1

17

محمد صوابی

 مکانیک

 2

18

آرمان عزتی

برق

2


شهرستان بانه:

ردیف

نام ونام خانوادگی

رشته

پایه

1

پیمان یونسی

عمران

1

2

خالد خالدی

عمران

 2

3

فریدون علی محمدی

عمران

1

4

جمال فیض اللهی

عمران

2

5

ناصر محمودی

عمران

2(انصراف)

6

ساریه زارعیان

معماری

2

7

نه به ز محمدی

معماری

2

8

حسام الدین رحیمی

معماری

2

9

شیرکو خندانی

مکانیک

1

10

بهروز عزیز زاده

مکانیک

2

11

عزیز صدیقی

برق

1

12

امید قادری

برق

2

 
شهرستان مریوان:

ردیف

نام ونام خانوادگی

رشته

پایه

1

سعدی وطن دوست

عمران

1

2

امین رحمانی

عمران

1

3

امید کهنه پوشی

عمران

1

4

عبدالله احمدیان

عمران

2

5

محمد غریب تاوسی

عمران

2

6

بهرام بالکانه

معماری

1

7

منصور زبردست

مکانیک

2

8

رحیم راموز

برق

1