اطلاعیه شماره 8 اطلاعیه مدارک معتبر برای احراز هویت رأی دهندگان و نحوه رأی دهی
اطلاعیه شماره 8 اطلاعیه مدارک معتبر برای احراز هویت رأی دهندگان و نحوه رأی دهی
قابل توجه مهندسان محترم عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان در راستای اطلاع رسانی به اعضای محترم سازمان از روند برگزاری انتخابات و ایجاد آمادگی لازم برای حضور گسترده، موارد زیر اعلام می گردد:
1 .اعطای رأی فقط با کارت عضویت معتبر یا کارت ملی منوط به عضویت معتبر، مجاز است و هیآت اجرایی و دستگاه نظارت استان مجاز به پذیرش مدرک شناسایی دیگر برای اخذ رأی نمی باشند. 2 .اعطای رأی اصالتی است و فقط باید توسط شخص عضو انجام شود. انتخابات فاقد رأی وکالتی است. 3.هر عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فقط مجاز است یکبار در رأی گیری شرکت کند و اگر به هر طریقی بیش از یکبار اقدام به رأی دادن نماید یا بخواهد بجای شخص دیگری رأی دهد تخلف انتظامی محسوب شده و مورد پیگرد قانونی خواهد گرفت. 4 .رأی دهندگان در روز رأی گیری، ابتدا کارت معتبر عضویت ( دارای تاریخ اعتبار ) یا کارت ملی خود را به مسئولان حوزه، ارائه داده، پس از احراز هویت رأی دهنده و اطمینان از اینکه قبلاً رأی نداده است، باید از طریق رایانه های مستقر در حوزه برای اعطای رأی اقدام نماید.
هیأت اجرایی انتخابات هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان