اطلاعیه شماره 7  هیات نظارت بر انتخابات هیات نمایندگی دفاتر شهرستان های سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان

اطلاعیه شماره 7

به اطلاع کلیه رأی دهندگان دفاتر نمایندگی می رساند در انتخابات دفاتر نمایندگی وکالت پذیرفته نخواهد شد و حضور رأی دهنده الزامی می باشد ، ضمناً عضویت معتبر ( پرداخت حق عضویت سال 95 ) ملاک حق رأی می باشد.

هیات نظارت بر انتخابات هیات نمایندگی دفاتر شهرستان های سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان