اطلاعیه شماره 7/ محدوده ی زمانی مجاز فعالیت تبلیغاتی

اطلاعیه شماره 7

قابل توجه اعضای محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان

 

بدینوسیله به اطلاع می رساند محدوده ی زمانی مجاز فعالیت تبلیغاتی نامزدهای محترم انتخابات عضویت در هیأت مدیره از زمان انتشار فهرست نهایی داوطلبین آغاز و 24 ساعت قبل از زمان اخذ رأی پایان می یابد.

ضمناً لازم است برابر شیوه نامه تبلیغاتی ابلاغ شده به شماره21222/ش م  مورخ 24/06/1394 اقدام شود.