اطلاعیه شماره 6/ فهرست نهایی داوطلبین عضویت در هفتمین دوره انتخابات هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان کردستان

فهرست نهایی داوطلبین عضویت در هفتمین دوره انتخابات هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان کردستان


ردیف

نام و نام خانوادگی

نوع مدرک

سال دریافت مدرک

رشته تحصیلی

نام دانشگاه محل تحصیل

1

الیاسی جهانگیر

کارشناسی ارشد

1385

عمران

بوعلی سینا

2

ثابتی محمد صدیق

دکتری

1391

عمران

آنا- هندوستان

3

حسام شریعتی مهدی

کارشناسی ارشد

1386

عمران

تبریز

4

دنیایی خسرو

کارشناسی

1384

عمران

آزاد سنندج

5

راستین بهار

کارشناسی

1377

عمران

آزاد سنندج

6

رخزادی امیرامجد

کارشناسی

1370

عمران

تهران

7

رضائی دل نیا

کارشناسی

1379

عمران

آزاد سنندج

8

رضاطلبی سنندج بهرام

کارشناسی ارشد

1380

عمران

شیراز

9

سعیدی شهرام

کارشناسی

1377

عمران

آزاد مهاباد

10

عبداللهی سوما

کارشناسی ارشد

1386

عمران

     زنجان

11

عزت پور فرشید

کارشناسی

1371

عمران

خواجه نصیرالدین طوسی

12

فاروقی فرزام

کارشناسی

1379

عمران

بوعلی سینا

13

قماشی ژیان

کارشناسی

1379

عمران

رازی کرمانشاه

14

کنعانی علیرضا

کارشناسی

1372

عمران

صنعتی شریف

15

کهنه پوشی امید

دکتری

1391

عمران

پوترای مالزی

16

گودرزی شاهرخ

کارشناسی

1376

عمران

آزاد سنندج

17

مظهرپور لطیف

کارشناسی

1375

عمران

آزاد سنندج

18

معتمد وزیری کاوان

کارشناسی

1380

عمران

آزاد سنندج

19

نصری زر امیراسعد

دکتری

1392

عمران

آنا- هندوستان

20

نوذری امیر حسن

کارشناسی ارشد

1381

عمران

خواجه نصیرالدین طوسی

21

هدایت نسب ارسطو

دکتری

1392

عمران

کینگستون- انگلستان

22

یعقوبی سامان

کارشناسی

1385

عمران

آزاد سنندج

ردیف

نام و نام خانوادگی

نوع مدرک

سال دریافت مدرک

رشته تحصیلی

نام دانشگاه محل تحصیل

23

ربانی محمد

کارشناسی

1374

مکانیک

تبریز

24

شیخی ناصح

کارشناسی

1372

مکانیک

تبریز

25

محمودی امید

کارشناسی

1374

مکانیک

علم و صنعت ایران

26

وثوقی یوسف

کارشناسی

1366

مکانیک

علم و صنعت ایران

ردیف

نام و نام خانوادگی

نوع مدرک

سال دریافت مدرک

رشته تحصیلی

نام دانشگاه محل تحصیل

27

خرم هیوا

کارشناسی

1373

برق

علم و صنعت ایران

28

سیدیونسی هیوا

کارشناسی ارشد

1393

برق

امیرکبیر

29

غلامی مهرداد

کارشناسی ارشد

1388

برق

امیرکبیر

30

لهونیان هیوا 

کارشناسی ارشد

1388

برق

علم و صنعت ایران

ردیف

نام و نام خانوادگی

نوع مدرک

سال دریافت مدرک

رشته تحصیلی

نام دانشگاه محل تحصیل

31

چاره جو فرزین

کارشناسی

1381

نقشه برداری

تبریز

32

حسینی آزاد

کارشناسی

1381

نقشه برداری

اصفهان

33

شهنازی سهراب

کارشناسی

1378

نقشه برداری

خواجه نصیرالدین طوسی

34

قادرمزی کریم

کارشناسی ارشد

1378

نقشه برداری

خواجه نصیرالدین طوسی

35

محسنی علاء الدین

کارشناسی

1373

نقشه برداری

اصفهان

ردیف

نام و نام خانوادگی

نوع مدرک

سال دریافت مدرک

رشته تحصیلی

نام دانشگاه محل تحصیل

36

حمزه زاده ابراهیم

کارشناسی ارشد

1388

معماری

آزاد همدان

37

خلیل اللهی فریبرز

کارشناسی ارشد

1375

معماری

شهید بهشتی

38

خوشگوار علی

کارشناسی ارشد

1394

معماری

آزاد سنندج

39

زارعی بهمن

کارشناسی ارشد

1386

معماری

تهران

40

ژولیده وریا 

کارشناسی ارشد

1380

معماری

آزاد همدان

41

سلیمانی سارا

دکتری

1388

معماری

علم و صنعت ایران

42

صادقی محمد جواد

کارشناسی ارشد

1387

معماری

تهران

ردیف

نام و نام خانوادگی

نوع مدرک

سال دریافت مدرک

رشته تحصیلی

نام دانشگاه محل تحصیل

43

بلندی هومن

کارشناسی ارشد

1379

ترافیک

آزاد- تهران جنوب

44

قناعت جمال

کارشناسی ارشد

1375

ترافیک

علم و صنعت ایران

ردیف

نام و نام خانوادگی

نوع مدرک

سال دریافت مدرک

رشته تحصیلی

نام دانشگاه محل تحصیل

45

آقایی فیروز

کارشناسی ارشد

1378

شهرسازی

شهید بهشتی

46

جباری محمد رضا

کارشناسی ارشد

1373

شهرسازی

تهران

47

حسینی سید ابراهیم

کارشناسی ارشد

1378

شهرسازی

آزاد - تهران مرکزی

48

علیزاده هوشمند

دکتری

1384

شهرسازی

نیوکاسل انکلستان

49

نجات طلبی جمال الدین

کارشناسی ارشد

1381

شهرسازی

تهران

 

 

هیأت اجرایی هفتمین دوره انتخابات هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان