اطلاعیه شماره 3 هیئت اجرائی انتخابات دفتر اجرایی نظارت برق

بدینوسیله مدارک وشرایط شرکت در انتخابات بشرح ذیل اعلام می گردد.

 

1- کارت عضویت معتبر.

* منظور از کارت عضویت معتبر: اعتبار  سال 1395 یا 1396 را داشته باشد.

 

2- وکالت قابل قبول نمی باشد .

* مهندس رشته برق باید شخصاً در پای صندوق رأی حضور یابد .

 

3- هر مهندس برق می تواند حداکثر اسامی 2 نفر از کاندیداها بدون تکرار را در برگه رأی درج  نماید.

*فقط مهندسین رشته برق دارای پروانه اشتغال بکار مهندسی( طراح - ناظر) ،می توانند در انتخابات شرکت کنند.
* اعضای واجدشرایط می توانند به تعداد 2 نفر ازکاندیداها رای دهند.

 

4- در هنگام رأی گیری کارت عضویت توسط حوزه های انتخاباتی دریافت و پس از شمارش آرا مسترد خواهد شد.

* در روز بعد از انتخابات با مراجعه به دفاتر نمایندگی شهرستان مربوطه نسبت به دریافت کارت عضویت خود اقدام فرمائید.

 

 

هیئت اجرائی انتخابات دفتر اجرایی نظارت برق سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان
زمان برگزاری : پنجشنبه  2/6/96 از ساعت 8 لغایت 13

مکان: کلیه دفاتر نمایندگی سازمان در شهرستان های استان