اطلاعیه شماره 3 / تمدید مهلت ثبت نام  انتخابات هیات نمایندگی دفاتر شهرستان های سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان

اطلاعیه شماره 3

با توجه به درخواست تعدادی از اعضای محترم سازمان  مهلت ثبت نام انتخابات هیات نمایندگی دفاتر شهرستان های سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان تا روز سه شنبه 26 بهمن ماه 95 تمدید شد .

ضمناً برنامه زمانبندی به شرح ذیل تغییر می بابد.

 

ایام هفته

تاریخ

برنامه

ساعت

شنبه

95/11/16

آغاز ثبت نام داوطلبان

8 صبح

سه شنبه

95/11/26

پایان ثبت نام داوطلبان

پایان وقت اداری

چهار شنبه وپنج شنبه

27و95/11/28

بررسی صلاحیت داوطلبان

 

یکشنبه و دوشنبه

1و95/12/2

اعتراض کاندیداها و رسیدگی به اعتراضات

 

سه شنبه

95/12/3

تایید واعلام لیست قطعی کاندیداها

 

شنبه

95/12/7

برگزاری انتخابات

10 صبح الی 13 ظهر

یکشنبه

95/12/8

اعلام نتیجه قطعی آراء