اطلاعیه شماره 2هیات برگزاری مسابقات فوتسال اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان کردستان

اطلاعیه شماره 2هیات برگزاری مسابقات فوتسال اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان کردستان

به اطلاع اعضای محترم علاقمند به مسابقات فوتسال می رساند که پیرو اطلاعیه شماره یک این مسابقات ، ذکر موارد ذیل جهت ارسال اسامی تیم ها ضروری به نظر می رسد:

  • هر دفتر نمایندگی از بین اعضای فوتسالیست آن شهرستان یک تیم منتخب به نام تیم دفترنمایندگی شهرستان مربوطه به هیات برگزاری( امور رفاهی سازمان) ارسال نماید.
  • شرط حضور در مسابقات، شرکت در تمرینات می باشد.
  • اسامی تیم های شهرستان، بامعرفی نامه ی مدیر شهرستان مربوطه قابل پذیرش خواهد بود.

   امور رفاهی سازمان نظام مهندسی کردستان