اطلاعیه شماره 15 / اعلام نتایج انتخابات
بدینوسیله نتایج شمارش الکترونیکی  آرا هفتمین دوره انتخابات هیات مدیره سازمان نطام مهندسی ساختمان استان کردستان که در تاریخ 94/7/16 برگزار گردید به شرح جدول زیر اعلام می گردد
  

رشته

عضو اصلی

عضو علی البدل

نام و نام خانوادگی

تعداد رای

نام و نام خانوادگی

تعداد رای

عمران

محمدصدیق ثابتی

973

فرزام فاروقی

 

  588

مهدی حسام شریعتی

779

بهار راستین

769

ارسطو هدایت نسب

654

نقشه برداری

کریم قادرمزی

777

سهراب شهنازی

441

ترافیک

جمال قناعت

1028

هومن بلندی

688

معماری

ابراهیم حمزه زاده

646

فریبرز خلیل اللهی

607

وریا ژولیده

632

شهرسازی

محمدرضا جباری

457

سیدابراهیم حسینی

445

برق

هیوا لهونیان

875

هیوا خرم

368

مکانیک

امید محمودی

626

محمد ربانی

623

 

هیأت اجرایی هفتمین دوره انتخابات هیات مدیره 

نظام مهندسی ساختمان استان کردستان