اطلاعیه شماره 12 هیات اجرایی/ شرایط رای دهندگان
اطلاعیه شماره 12 هیات اجرایی/ شرایط رای دهندگان از‌آنجا که عضویت معتبر بند (ث) ماده 44 آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مستلزم پرداخت حق عضویت سالانه می باشد لذا اشخاصی که حداقل تا پایان سال 93 تسویه حساب نموده اند مجاز به شرکت در هفتمین دوره انتخاب هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان (16 مهرماه) می باشند.
بر این اساس اعضاء محترم سازمان می توانند حداکثر تا پایان روز 13/7/94 نسبت به تمدید عضویت خود اقدام نمایند.
مجددا یاداوری می گردد طبق بند( 7-4) شیوه نامه انتخابات هیات مدیره سازمان های نظام مهندسی ساختمان، هیات اجرایی باید با دریافت کارت عضویت معتبر نظام مهندسی استان یا کارت ملی با کنترل عضویت معتبر .نسبت به احراز هویت رأی دهندگان اقدام نماید.