اطلاعیه شماره 10 هیات اجرایی/ تکمیل جدول شماره یک
داوطلب ارجمند .....................................
با سلام احترامأ در راستای اجرای بند 1-5 و 2-5 شیوه نامه انتخاباتی و ماده 2 شیوه نامه تبلیغات انتخابات هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی، مستدعی است نسبت به ارائه اطلاعات و تکمیل موارد زیر با توجه به توضیحات اقدام فرمایید.
توضیحات: 1
.تکمیل جدول شماره یک (نمونه پیوستی)حداکثر در دو صفحه در قالب موارد زیر و ارائه آن بصورت pdf بر روی یک حلقه سی دی و تحویل به هیأت اجرایی حداکثر تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 05/07/1394. 1-1تایپ جدول شماره یک و تکمیل آن در محیط word 2010با فونت B nazanin و با اندازه قلم 14 وbold نمودن آن انجام پذیرد.
2.اسکن نمودن و بارگزاری عکس در محل الصاق آن (فرم شماره 1) باید با فرمت jpg با حداکثر حجم 300 کیلوبایت باشد.
3.مسئولیت صحت و سقم اطلاعات ارائه شده بعهده داوطلبان گرامی می باشد در صورت درخواست هیأت اجرایی ارائه مدارک مستند در خصوص اطلاعات ارائه شده از سوی داوطلبان الزامی می باشد. ·به پیوست تصویر شیوه نامه تبلیغاتی با توجه به ماده 2-2 جهت استحضار و بهره برداری داوطلبان گرامی تقدیم می گردد. دانلود جدول شماره یک .......... دانلود هیأت اجرایی هفتمین دوره انتخابات هیات مدیره نظام مهندسی ساختمان استان کردستان