اطلاعیه شماره 1 هیئت اجرائی انتخابات گروه تخصصی عمران

اطلاعیه شماره 1

هیئت اجرائی انتخابات گروه تخصصی عمران

 

 

بدینوسیله مدارک وشرایط شرکت در انتخابات بشرح ذیل اعلام می گردد.

- کارت عضویت معتبر.

- تاریخ صدور کارت مربوط به سال 1395 یا 1396 باشد.

- وکالت قابل قبول نمی باشد .

- مهندس رشته سازه باید شخصاً در پای صندوق رأی حضور یابد .

 

- هر مهندس  عمران می تواند حداکثر اسامی 7 نفر از کاندیداها بدون تکرار را در برگه رأی درج  نماید.

- فقط مهندسین رشته عمران ( عضو یا پروانه دار) می توانند در انتخابات شرکت کنند وبه تعداد 7 نفر از نامزد های  بدون تکرار رأی دهند.

 

- در هنگام رأی گیری کارت عضویت توسط حوزه های انتخاباتی دریافت و پس از شمارش آرا مسترد خواهد شد.

- در روز بعد از انتخابات با مراجعه به دفاتر نمایندگی شهرستان مربوطه نسبت به دریافت کارت عضویت خود اقدام فرمائید.

 

 

هیئت اجرائی انتخابات گروه تخصصی عمران سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان