اطلاعیه شماره یک مورخ 12/06/1394هیأت اجرایی هفتمین دوره انتخابات
اطلاعیه شماره یک مورخ 12/06/1394
قابل توجه کلیه اعضای محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان
به اطلاع می رساند هیأت اجرایی هفتمین دوره انتخابات هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان پس از بررسی مدارک و انجام استعلام از مراجع ذیربط در مورد داوطلبین محترم هیأت مدیره، افرادی که شرایطداوطلبی را احراز ننموده اند کتبا به ایشان ابلاغ گردیده است و آنان حداکثر تا پایان وقت اداری یکشنبه 15/06/1394 می توانند اعتراض خود را جهت رسیدگی به دستگاه نظارت انتخابات تسلیم نموده و رسید کتبی دریافت نمایند.
ضمناً اسامی نهایی داوطلبین رسماً طبق برنامه زمان بندی اصلاح شده  در تاریخ 2/07/1394 از طریق روزنامه کثیرالانتشار وسایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان اعلام می گردد./.
 
 
روشنک رادپور   
رئیس هیأت اجرایی هفتمین دوره انتخابات
هیات مدیره نظام مهندسی ساختمان استان کردستان