اطلاعیه شماره ششم مورخ 17/06/1394هیأت اجرایی هفتمین دوره انتخابات / افزایش تعداد اعضای هیات مدیره
بدینوسیله به اطلاع کلیه اعضا نظام مهندسی ساختمان استان کردستان می رساند.
با توجه به مکاتبات صورت گرفته تعداد اعضاء هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان از 9 نفر به 11 نفر به شرح زیر افزایش یافت .
-گروه عمران (عمران و نقشه برداری و ترافیک ) 6 نفر
-گروه تأسیسات (برق و مکانیک ) 2 نفر
- گروه معماری و شهرسازی(معماری وشهرسازی) 3 نفر
 
 
هیأت اجرایی هفتمین دوره انتخابات
نظام مهندسی استان کردستان