اطلاعیه شماره دو مورخ 12/06/1394هیأت اجرایی هفتمین دوره انتخابات
اطلاعیه شماره دو مورخ 14/06/1394
قابل توجه کلیه اعضای محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان
احتراماً به اطلاع کلیه اعضاء محترم سازمان، حامیان و نامزدهای محترم هفتمین دوره انتخابات هیأت مدیره سازمان می رساند هیآت اجرایی در حال بررسی صلاحیت نامزدهای هیأت مدیره می باشد و بر طبق برنامه زمان بندی جدید در تاریخ 23/06/1394 کاندیداهای دارای صلاحیت رسماً معرفی خواهند شد. لذا تأکید می نماید تا اعلام رسمی اسامی نامزد های تایید شده از برگزاری جلسات گروهی، همایش، سمینار و هرگونه اقدام که شائبه تبلیغات زودهنگام را داشته باشد خودداری نمایند.
 
 
هیأت اجرایی هفتمین دوره انتخابات
هیات مدیره نظام مهندسی ساختمان استان کردستان