اطلاعیه شماره دو ریاست سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان درباره انتخابات هیات نمایندگی دفاتر شهرستان ها به نام خداوند بخشایشگر مهربان
اعضای فهیم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان:

بە استحضار می رساند که انتخابات هیات نمایندگی شهرستانها از  ساعت 10 تا 15 روز شنبه مورخ 95/12/14 بصورت همزمان در کلیه شهرستان های استان کردستان ( بغیرازمرکز استان ) برگزار می گردد.
  در راستای برگزاری انتخاباتی سالم، از اعضا و کاندیداهای محترم تقاضا می شود از توقف و تجمع در محل صندوق های اخذ رای خودداری فرمایند.
بدیهی است تبلیغات له یا علیه هریک از کاندیداها در زمان برگزاری انتخابات تخلف محسوب شده و با متخلفین بر اساس مقررات و نظامنامه های مربوطه برخورد می گردد.

امید محمودی
 ریس سازمان