اطلاعیه راه و شهرسازي كردستان/ تعیین هیات نظارت و اجرایی انتخابات هیات مدیره نظام مهندسی ساختمان کردستان

قابل توجه مهندسان محترم عضو سازمان نظام مهندسي ساختمان استان كردستان در اجراي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و آئين نامه اجرايي آن انتخابات اعضاي هيأت مديره سازمان نظام مهندسي استان كردستان در سال جاري برگزار خواهد شد

لذا ترتيبات مربوط در زمان قانوني آغاز شده است.

از آنجا كه در اين راستا ،آگاهي اعضاي محترم سازمان از روند برگزاري انتخابات بر اساس موازين قانوني آن در جهت ايجاد اطمينان بيشتر و آمادگي لازم براي شركت گسترده در انتخابات مفيد خواهد بود، لذا موارد مربوط را به شرح زير به اطلاع كليه اعضاي محترم سازمان استان مي‌رساند:

1-        به موجب ماده 62 آئين نامه اجرايي، تعداد دو برابر مورد نياز از اعضاي سازمان نظام مهندسي ساختمان استان كردستان جهت عضويت در «هيأت اجرايي انتخابات» پيشنهاد شده‌اند كه آنها از بين خود تعداد نصف اعضاء را به عنوان اعضاي هيأت اجرايي به شرح زير برگزيده‌اند:

خانم‌ روشنك رادپور و آقايان: سيد عادل ديانت- مسعود صالحي- آزاد شاهرخي- حبيب اله معروفي

2-        به موجب ماده 62 آئين نامه اجرايي ،«وزارت راه و شهرسازي» دستگاه نظارت مي‌باشد و هياتي كه در هر استان در اداره كل راه و شهرسازي تشكيل مي‌گردد، دستگاه نظارت استان است كه آقاي محمد صادق وجدي به سمت رئيس و آقايان خسرو ويسي- صلاح‌الدين قريشي به عنوان اعضاي دستگاه نظارت استان تعيين و معرفي شده‌اند.

3-        اعلام شرايط عضويت در هيأت مديره، تعيين مهلت قبول تقاضاي داوطلبي، تعيين زمان برگزاري انتخابات و ساير مسائل مربوطه متعاقباً از طريق اطلاعيه‌هاي «هيأت اجرايي انتخابات» اعلام خواهد شد.

در خاتمه اميد است كه كليه اعضاي محترم سازمان نظام مهندسي ساختمان استان كردستان با شركت گسترده در انتخابات رسالت حرفه‌اي خود را در اين امر خطير به انجام برسانند.


اداره كل راه و شهرسازي استان كردستان