اطلاعيه شماره يک تعاوني مسکن سازمان نظام مهندسي ساختمان ستان کردستان

اطلاعيه شماره يک تعاوني مسکن سازمان نظام مهندسي ساختمان ستان کردستان

با تقدير و تشکر از زحمات اعضاي محترم هيات مديره ادوار گذشته تعاوني مسکن سازمان نظام مهندسي ساختمان کردستان، بدينوسيله به اطلاع مي رساند با پيگيري هاي مستمر هيات مديره و به مدد الطاف الهي و همکاري صميمانه جناب آقاي دکتر جمال قناعت، مشکلات حقوقي تعاوني مرتفع و مجوز فعاليت مجدد در تاريخ 27/4/92 به شماره 9714/92/116 اداره کل ثبت اسناد و املاک استان کردستان صادر گرديد. ضمنا کليه اخبارتعاوني در سايت سازمان به استحضار اعضاي محترم خواهد رسيد

هيات مديره تعاوني مسکن