اطلاعيه شماره دو بازرسين سازمان

اطلاعيه شماره دو بازرسان/

قابل توجه اعضاي محترم سازمان نظام مهندسي ساختمان استان کردستان:

بازرسان سازمان روزهاي سه شنبه هر هفته از

ساعت 18 الي 20

به منظور تبادل نظر و پاسخگويي به اعضاي محترم در محل سازمان حضور دارند.

                                     بازرسان سازمان

                           يوسف وثوقي      فرشيد عزت پور