اطلاعيه اعلام نتايج آزمونهاي مردادماه 1394
دفتر مقررات ملی ساختمان طی اطلاعیه ای اعلام کرد: اطلاعيه اعلام نتايج آزمونهاي مردادماه 1394 بدينوسيله به اطلاع كليه شركت كنندگان محترم در آزمونهاي ورود به حرفه مهندسان و كاردانهاي فني ساختمان و تعيين صلاحيت معماران تجربي 1 و 2 مرداد ماه 1394 می رساند؛
با پيگيري هاي بعمل آمده و اعلام سازمان سنجش، نتايج آزمونهاي موصوف در دست استخراج بوده و تا عصر روز سه شنبه 94/07/28 به آگاهي عموم شركت كنندگان محترم خواهد رسيد. لذا اين عزيزان مي توانند جهت دريافت كارنامه خود در تاریخ مقرر به سامانه آزمونهاي ورود به حرفه دفتر مقررات ملّي ساختمان مراجعه و از نتيجه آزمون خود مطلع شوند.
دفتر مقررات ملّی ساختمان