استفاده برنامه  از شرایط پیش فرض

این هفته نکته ای ساده اما کاربردی را یادآور می‌شویم
در نرم‌افزار ETABS اختصاص مقدار صفر در جعبه های محاوره ای طراحی به معنی استفاده برنامه از شرایط پیش فرض خود برای پارامتر مذکور در طراحی می‌باشد
گردآورنده : آزاد فائز