استاندار کردستان:  نظام مهندسی پشتوانه ای گرانبها برای توسعه ی کردستان است


مهندس عبدالمحمد زاهدی استاندار کردستان در مراسم اعطای اعتبار نامه ی هیأت مدیره دوره هفتم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان ، تجربه و ظرفیت علمی اعضای سازمان را پشتوانه ای گرانبها برای توسعه استان توصیف کرد.

استاندارکردستان با تأکید بر نقش و جایگاه سازمان در استان ، خواستار همکاری و تلاش نظام مهندسی در جهت ساماندهی بر وضعیت ساخت وساز و شهرها شد.

وی با تأکید بر اینکه بیشتر شهرهای استان جوان محسوب شوند و سازمان می تواند با حضور خود وضعیت شهرها، معماری و رعایت ضوابط مقررات لازم و استانداردهای موجود را ساماندهی نماید.

مهندس زاهدی افزود: هزینه در بخش ساختمان سرمایه گذاری است و باید تلاش کرد این سرمایه گذاری بنحو احسن انجام شود.

وی توجه به فرهنگ سازی، آموزش و رعایت اصول موجود در ساختمان سازی وشهرسازی در ساختن شهرها و ساختمان ایمن و اصول را ضروری توصیف کرد و خواستار توجه ویژه سازمان در این امر شد.

استاندار کردستان در ادامه ی سخنان خود بر اهتمام مسئولین و بخصوص شهروندان بر قانونمند کردن ساخت وسازها و توجه به هویت ایرانی و کردی در ساخت شهرها، اعلام داشتتاکید کرد.