اطلاعیه شماره 4/ اسامی نامزدهای انتخابات هیات رئیسه دفاتر نمایندگی شهرستانها

اطلاعیه شماره 4

با توجه به زمانبندی اعلام شده انتخابات هیات رئیسه دفاتر نمایندگی شهرستانها اسامی کاندیداها بشرح ذیل اعلام می گردد.
ثبت نام شدگانی که به دلیل عدم احراز شرایط تعین شده در لیست کاندیداها قرار نگرفته اند  در صورت اعتراض می توانند کتبا آن را به دفتر نمایندگی مربوطه تا پایان وقت اداری روز شنبه تاریخ 30 / 11/ 95   تحویل نمایند.

-
سه گروه انتخاباتی بشرح ذیل می باشد:
گروه عمران: ( عمران - نقشه برداری - ترافیک)
کروه معماری و شهرسازی : (معماری - شهرسازی)
گروه تاسیسات : ( مکانیک - برق)

- در هر شهرستان سه نفر که از هر گروه یک نفر انتخاب خواهد شد.شهرستان کامیاران:

ردیف

نام ونام خانوادگی

رشته

پایه

1

اردشیر علیمرادی

عمران

1

2

اقبال یوسفی

عمران

1

3

جبار مهر بخش

عمران

1

5

مسلم امانی

عمران

2

4

قباد ویسی

معماری

2

6

نصر الدین پشابادی

مکانیک

2شهرستان بیجار:

ردیف

نام ونام خانوادگی

رشته

پایه

1

ابوالقاسم الله مرادی

عمران

1

2

امجد جلالی

عمران

1

3

ساسان ستاره

عمران

2

4

ابو القاسم چراغ زاده

معماری

1

5

مهدی قاسمی

مکانیک

1

6

حجت الله ولی پور

برق

1
شهرستان قروه :

ردیف

نام ونام خانوادگی

رشته

پایه

1

مصیب ورمقانی

عمران

2

2

محمد رضا یاریان

عمران

2

3

محمد رضا زارعی

عمران

2

4

سامان سرچمی

عمران

2

5

کاوان رضایی

عمران

2

6

صلاح الدین مرادی

معماری

2

7

زینب رمضانی

معماری

2

8

امیر رحمانی

معماری

2

9

علیرضا کرمی

معماری

1

10

هادی فرمانی

معماری

2

11

بهرامعلی الماسی

مکانیک

1

12

محسن علم خواه

مکانیک

2

13

رضا خدا ویسی

برق

2

14

سید سجاد حسینی

برق

2

 شهرستان دیواندره:

ردیف

نام ونام خانوادگی

رشته

پایه

1

مظفر مجیدی

عمران

1

2

فیروز عبد خدا

عمران

2

3

منصور رستمی

عمران

2

4

علاء عبدی

معماری

2

5

فریدون زارعی

معماری

2

6

فرشاد سواری

برق

2

 
شهرستان سقز:

ردیف

نام ونام خانوادگی

رشته

پایه

1

امید رشیدیان

 عمران

 1

2

کمال محمدی

 عمران

 2

3

یحیی دهیمی

 عمران

 1

4

کاوه محمد نژاد

 عمران

 2

5

پرویز وکیلی

 عمران

 1

6

هیمن رحیمی

 عمران

 2

7

خلیل سعید پور

 عمران

 1

8

عطا الله اسعدی

 عمران

 1

9

سید آزاد علویان

 عمران

 2

10

خالد امین زاده

 عمران

 2

11

کورش تیموری

 عمران

 2

12

فریدون صالحیان

 معماری

 2

13

فواد خدری یار

 معماری

 2

14

ناصح یوسفی

 معماری

 2

15

مهران ملکی

 مکانیک

 2

16

محمود مسگری

 مکانیک

 1

17

محمد صوابی

 مکانیک

 2

18

آرمان عزتی

برق

2


شهرستان بانه:

ردیف

نام ونام خانوادگی

رشته

پایه

1

پیمان یونسی

عمران

1

2

خالد خالدی

عمران

 2

3

جمال فیض اللهی

عمران

2

4

ناصر محمودی

عمران

2

5

ساریه زارعیان

معماری

2

6

نه به ز محمدی

معماری

2

7

حسام الدین رحیمی

معماری

2

8

شیرکو خندانی

مکانیک

1

9

بهروز عزیز زاده

مکانیک

2

10

عزیز صدیقی

برق

1

11

امید قادری

برق

2

12

فریدون علی  محمدی

 عمران

 1

 
شهرستان مریوان:

ردیف

نام ونام خانوادگی

رشته

پایه

1

سعدی وطن دوست

عمران

1

2

امین رحمانی

عمران

1

3

امید کهنه پوشی

عمران

1

4

عبدالله احمدیان

عمران

2

5

محمد غریب تاوسی

عمران

2

6

بهرام بالکانه

معماری

1

7

منصور زبردست

مکانیک

2

8

رحیم راموز

برق

1