ارائه گزارش عملکرد گروه ترویج مقررات ملی ساختمان در نشست مديران مسکن و ساختمان و روساي اداره هاي نظام مهندسي منطقه 4 کشور

ارائه گزارش عملکرد گروه ترویج مقررات ملی ساختمان در نشست مديران مسکن و ساختمان و روساي اداره هاي نظام مهندسي منطقه 4 کشور

دومين نشست مديران مسکن و ساختمان و روساي اداره هاي نظام مهندسي منطقه 4 کشور در سنندج و به میزبانی اداره کل راه و شهرسازی استان کردستان برگزار شد .

در این نشست که مهندس جمال قناعت و مهندس بهار راستین به نمایندگی از سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان حضور داشتند، مدیر کل دفتر مقررات ملی ساختمان کشور و روسا و کارشناسان اداره هاي نظام مهندسي منطقه 4 کشور به ارائه گزارش عملکرد ترویج مقررات ملی ساختمان پرداختند.

مهندس بهار راستین نیز با ارائه کلیپ و پاورپوینتی درباره روند شکل گیری و فعالیت های گروه ترویج مقررات ملی ساختمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان توضیحاتی را ارائه نمود.

وی ارائه جلسات متعدد درون سازمانی و برون سازمانی درباره گروه ترویج، حضور در مدارس سنندج، ارائه بسته های فرهنگی در رابطه با موضوع، همکاری با دیگر نهادها درباره ترویج مقررات ملی ساختمان، برگزاری چندین همایش و نشست درباره مقررات ملی، مسئولیت های مهندسی، برگزاری نشست هایی با حضور استادکاران و ... را از اهم فعالیت های این گروه توصیف کرد.

 مهندس ملکی مدیرکل راه و شهرسازی استان نیز در ابتدای این نشست ضمن تجلیل از همکاری سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان به ارائه گزارشی از وضعیت استان در حوزه راه و مسکن پرداخت.