ارائه پیشنهادات در رابطه با تقویم آموزشی سال 96

قابل توجه اعضای محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان:

باتوجه به تهیه تقویم آموزشی واحد آموزش و پژوهش سازمان در سال 96 ، اعضای محترم می توانند پیشنهادات خود را در رابطه با تشکیل کلاس ها، دوره ها و کارگاهای آموزشی به امور آموزش و پژوهش ارسال نمایند.