احکام هیأت مدیره  دوره ی هفتم سازمان نظام مهندسی ساختمان کردستان اعطا شد

احکام هیأت مدیره  دوره ی هفتم سازمان نظام مهندسی ساختمان کردستان با حضور مسئولین ارشد استان در محل سالن شهدای دولت استانداری کردستان اعطا شد.

در این مراسم که استاندارکردستان، معاونت عمرانی، فرماندار، شورای شهر، شهردار و مدیرکل راه وشهرسازی و معاونین این اداره، مدیرکل نوسازی مدارس، ریاست بنیاد مسکن، جهاد کشاورزی ودیگر مسئولین ارشد استانی حضور داشتند.

در این مراسم تودیع هیأت مدیره دوره ششم و تقدیر از فعالیت آنان و همچنین معارفه ی هیأت مدیره دوره هفتم انجام شد.

در این مراسم دکتر ثابتی رئیس سازمان ضمن تقدیر از فعالیت های هیأت مدیره، تلاش بی وقفه و صداقت را دو ویژگی مهم این دوره محسوب کرد.

وی تلاش برای خدمت به شهروندان، حضور در ارگانهای تصمیم گیری استانی و برون استانی و پیگیری در رعایت ضوابط و قوانین موجود در ساختمان سازی استان را از اهم تلاش های این دوره هیأت مدیره توصیف کرد.

دکتر ثابتی اظهار امیدواری کرد تا هیأت مدیره جدید بتواند بیش از بیش در جهت رفاه شهروندان و خدمت به جامعه و همچنین توسعه استان گام بردارد.

 

 

عکس: همایون کریم پور