اجراي ساختمان هاي با متراژ 700 مترمربع و بالاتر يا 5 سقف بالاتر توسط سازندگن مسکن و ساختمان داراي پروانه اشتغال به کار

روابط عمومي: دبير هيات مديره سازمان نظام مهندسي ساختمان استان کردستان از ابلاغ صورتجلسه شوراي نظام مهندسي و کنترل ساختمان مورخ 7ديماه 1393 اطلاع داد.

مهندس فرزام فاروقي از اجراي ساختمان هاي با متراژ 700 مترمربع و بالاتر يا 5 سقف بالاتر توسط سازندگان مسکن و ساختمان داراي پروانه اشتغال به کار خبر داد.

دبيرهيات مديره سازمان با اشاره به مصوبه شوراي هماهنگي نظام مهندسي و کنترل ساختمان به ابلاغ آن به سازمان در تاريخ 15/ 11/ 93 از اجرايي شدن آن در کليه شهرستان هاي استان کردستان خبر داد.

وي افزود: اين مصوبه به امضاي شوراي چهارنفره استان (مهندس قادري معاون امور عمراني استانداري، مهندس وجدي مديرکل راه و شهرسازي استان، دکتر ثابتي رئيس سازمان نظام مهندسي ساختمان استان کردستان، مهندس شادمان شهردار سنندج ) رسيده است.

متن اين مصوبه به شرح ذيل مي باشد:

مقرر گرديد از تاريخ ابلاغ اين صورتجلسه در تمامي شهرستان هاي استان کردستان اجراي ساختمان هاي با متراژ 700 مترمربع و بالاتر يا 5 سقف بالاتر توسط سازندگان مسکن و ساختمان داراي پروانه اشتغال به کار انجام گيرد.