آگهی  دعوت مجمع عمومی نوبت اول تعاونی مسکن  اعضاء 473 (فاز1،2،3) سازمان نظام مهندسی ساختمان کردستان


آگهی  دعوت مجمع عمومی نوبت اول

تعاونی مسکن 473 اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان کردستان (فاز1،2،3)

بدین وسیله به اطلاع اعضای  تعاونی مسکن  473 اعضای سازمان  نظام  مهندسی ساختمان استان کردستان (فاز1،2،3)

مجمع عمومی نوبت اول شرکت  تعاونی  مسکن 473 روز پنج شنبه مورخ 23/7/94 رأس ساعت 16 در محل خیابان جام جم -  سالن اجتماعات سرای  سالمندان  جنب صداوسیما استان کردستان  تشکیل می شود . از کلیه اعضای تعاونی دعوت می شود در ساعت و محل مقرر حضور به رسانند.

لازم به توضیح است دستور جلسه شامل:

1-انتخاب بازرس

2-گزارش هیات مدیره در خصوص زمین های فاز 1و2 تصمیم گیری در خصوص نحوه واگذاری زمین  آپارتمانی فاز1

3-ارائه تراز مالی سالهای 92و93

4-تعیین تکلیف تصمیم گیری و ارائه پیشنهاد هیات مدیره در خصوص امتیاز نهایی اعضا فاز2

5- انتخاب هیات امنای فاز1و3

                                                                                                        امید محمودی- مدیر عامل