آموزش به مالکین در جهت تعامل با مهندسین

نشست مشترک سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان، اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان  و  شهرداری سنندج در سالن جلسات سازمان برگزار شد.

در این نشست درباره لزوم آموزش های لازم در حوزه های فنی و ایمنی به مالکین در جهت تعامل سازنده با مهندسین بحث و تبادل نظر شد.

در این نشست مقرر شد سازمان نظام مهندسی ساختمان کردستان، اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی و  شهرداری در جهت آموزش های لازم به مالکین اقدامات لازم را انجام دهند.

مدرسین دوره های تعیین شده برای آموزش مالکین را سازمان نظام مهندسی و اداره کار تعیین خواهند نمود.

آموزش به مالکین در راستای ترویج مقررات ملی ساختمان صورت می گیرد.

پیشتر گروه ترویج مقررات ملی ساختمان سازمان نظام مهندسی استان کردستان  ترویج این مقرات را در بین شهروندان و در سطح مدارس استان آغاز نموده بود.

مهندس مهدی حسام شریعتی، مهندس بهار راستین اعضای هیات مدیره و مهندس نادر گودرزی مدیر فنی اجرایی بعنوان نمایندگان سازمان در این نشست، آموزش به مالکین را از اهداف مهم تشکیل گروه ترویج مقررات ملی ساختمان توصیف کردند و خوستار جدیت در عملی شدن این اقدام ارزنده شدند.

نمایندگان سازمان در سخنان خود اظهار داشتند: عدم آگاهی شهروندان و بخصوص مالکین از نکات ایمنی و فنی مشکلات عدیده ای را در حوزه ساخت و ساز بوجود آورده است و امید است با برگزاری دوره های آموزشی در جهت همگانی نمودن رعایت مقررات ملی ساختمان گام برداشت.