آشنایی با ضوابط ومقررات شهرسازی درطرح های جامع و تفصیلی و مباحث اجرایی این طرح ها

آشنایی با ضوابط ومقررات شهرسازی درطرح های جامع و تفصیلی و مباحث اجرایی این طرح ها

مدرس: مهندس فیروز آقایی

تاریخ ثبت نام: 96/06/19 لغایت 96/06/29

مکان: سالن اجتماعات سازمان

جهت ثبت نام اینجا کلیک نمایید.