آزمون دوره اموزشی اجرای ساختمانهای فولادی

تاریخ برگزاری 96/9/8لغایت 96/9/10

مدت دوره :24ساعت

تاریخ ازمون 96/9/12

مدرس دوره : دکتر آرش سیاری 

دوره ارتقا عمران و معماری 3 به 2 و 2 به 1 

مجری دوره :دانشگاه جامع علمی کاربردی