آزمون دوره اموزشی اجرای ساختمانهای فولادی

آزمون دوره اموزشی اجرای ساختمانهای فولادی

تاریخ برگزاری 08/9/96لغایت 10/9/96

مدت دوره :24ساعت

تاریخ ازمون 12/9/96

مدرس دوره : دکتر جمشید کرمی

دوره ارتقا عمران و معماری 3 به 2 و 2 به 1 

مجری دوره : دانشگاه کردستان