آزمون تفکيک آپارتمان در سنندج برگزار شد

آزمون تفکيک آپارتمان در سنندج برگزار شد

 

روابط عمومي: چهارمين دوره آزمون تفکيک آپارتمان در سازمان نظام مهندسي ساختمان استان کردستان برگزار شد.

مهندس کريم قادرمزي مدير واحد نقشه برداري سازمان نظام مهندسي ساختمان استان کردستان ضمن اعلام برگزاري چهارمين دوره آزمون تفکيک آپارتمان گفت: اين آزمون توسط سازمان، موسسه دارالفنون و اداره ثبت اسناد و املاک در محل نظام مهندسي ساختمان برگزار شد.

مهندس قادرمزي افزود:  در اين آزمون  25 داوطلب شرکت نمودند.

وي در رابطه با زمان اعلام نتايج نيز اظهار داشت: نتايج آزمون تفکيک آپارتمان تا پايان ماه جاري اعلام خواهد شد.