«اطلاعيه مهم در خصوص اصلاحات مبحث 3 مقررات ملّي ساختمان»

 «اطلاعيه مهم در خصوص اصلاحات مبحث 3 مقررات ملّي ساختمان»

به آگاهي مي رساند در ويرايش سال 1392 مبحث سوم مقررات ملّي ساختمان اصلاحات زير انجام گرديده و در قالب چاپ هشتم از ويرايش مذكور در دسترس همگان قرار گرفته است. ضمناً آن دسته از مهندسان که ویرایش سال 1392 مبحث یادشده را در اختیار دارند، می توانند فایل اصلاحات را از طریق لینک زیر دریافت نمایند.