گزینه های ریاست سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور  انتخاب شدند

با انتخاب اعضای دوره هفتم شورای مرکزی،گزینه های پیشنهادی برای ریاست سازمان نظام مهندسی ساختمان انتخاب شدند.


در جلسه تودیع و معارفه اعضای دوره ششم و هفتم شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان که با حضور وزیر راه و شهرسازی و معاونان وی در محل وزارت خانه تشکیل شد و بر وفق ماده 115 آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان افراد ذیل حایز اکثریت آرا شدند و به وزیر راه و شهرسازی معرفی گردیدند:

مهندس فرج اله رجبی(نظام مهندسی ساختمان استان فارس و نماینده مجلس)             با 23 رای

مهندس شهرام کوسه غراوی (نظام مهندسی ساختمان استان گلستان و نماینده مجلس)  با 20 رای

 مهندس عباس وثیق نیا   (نظام مهندسی ساختمان استان قزوین)                              با 16 رای